Kontakt

1

GPG Slovakia, s.r.o.
Továrenská 233
97631 Vlkanová

Viac

Výrobky

  • a) čelné ozubené kolesá so zubami rovnými a šikmými
  • b) ozubenie dokončené frézovaním, obrážaním, ševingovaním alebo brúsením
  • c) zostavené prevodovky pre motocykle
  • d) zostavené primárne prevody
  • e) riadiace valčeky
  • f) rôzne ozubené kolesá pre motocykle (čerpadlá, spúšťače, reťazové kolesá atď.ä, pre poľnohospodársky sektor malé small / stredné reduktory.