Kontakt

1

GPG Slovakia, s.r.o.
Továrenská 233
97631 Vlkanová

Viac

Strojový park

 • V našej firme realizujeme celý výrobný proces od sústruženia až po brúsenie a prípadnú montáž. Prevádzame preťahovanie, obrážanie alebo frézovanie ozubenia, frézovanie na centrách, odhrotovanie, frézovanie nábehových hrán, brúsenie na guľato, brúsenie otvorov a brúsenie zubov. Pre zvýšenie flexibility prevádzame aj ostrenie odvaľovacích fréz a obrážacích nožov, ktoré po každom ostrení zasielame do špecializovanej firmy na povlakovanie. Externe zabezpečujeme nákup materiálu (výkovky, tyče) prevažne z Talianska od certifikovaných dodávateľov. Sústruženie obstarávame externe u špecializovaného dodávateľa, ktorý sa nachádza blízko nás. Tepelné spracovanie prevádzame externe u dodávateľa, ktorý prevádza zušľachťovanie, žíhanie, cementáciu a kalenie, nitridáciu a to v novom podniku s nemeckým strojovým vybavením. Tento dodávateľ garantuje špičkovú kvalitu tepelného spracovania (ku všetkým dávkam je dodávaný atest vypracovaný metalografickým laboratóriom).


OBRÁBACIE CENTRÁ:
 • 1 PINNACLE VMC 850 4 osi 1000x500 (rozmery stola)
 • 1 PINNACLE VMC 650 3 osi 800x500
 • 1 MORI SEIKI F-M1 3 osi 900x400
 • 1 BRIDGEPORT VMC 600 3 osi 800x400
 • 1 TOS FNG 40 CNC pr. 4 osi 500


ODVALOVACÍ FRÉZY:
 • 2 MIKRON CIMA CNC 260 7 max 260mm
 • 2 LIEBHERR L200 6 max 200mm
 • 6 CIMA P4 AUR 5 max 200mm
 • 3 CIMA P3 C 2 max 150mm
 • 1 OFA 32A 5 max 320mm


OBRÁŽAČKY:
 • 1 LORENZ SN4 4 max
 • 2 LORENZ DES162 5 max
 • 2 OHA 12A 3 max
PREŤAHOVAČKY:
 • 1 VARINELLI 35
 • 1 SVA M7B 520 60

ŠEVINGY:
 • 1 HURTH 5 max
 • 1 HURTH 5 max

BRÚSKY NA ZUBY:
 • 1 REISHAUER RZ300E 5 max


BRÚSKY NA GUĽATO:
 • 1 BUA 25 400 max dĺžka 150
 • 1 BUA 25 CNC 400 max dĺžka 200
 • 1 BH 25 650 max dĺžka 250
 • 1 2UD75 500 max dĺžka 200


BRÚSKY NA OTVORY:
 • 1 MORARA MICRO1 150
 • 1 BDA 80 150

PLOŠNÉ BRÚSKY:
 • 1 BPH 20 530x200


SÚSTRUHY:
 • 1 MORI SEIKI TS 15 CNC